خیارشور ممتاز ۴۸۰ گرمی

خیارشور ممتاز بلورا از با کیفیت ترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور ممتاز ۴۸۰ گرمی

خیارشور ممتاز بلورا از با کیفیت ترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور ویژه ۴۸۰ گرمی

خیارشور ویژه بلورا از بهترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور ویژه ۴۸۰ گرمی

خیارشور ویژه بلورا از بهترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور ممتاز ۱۵۰۰ گرمی

خیارشور ممتاز بلورا از با کیفیت ترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور ممتاز ۱۵۰۰ گرمی

خیارشور ممتاز بلورا از با کیفیت ترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.

اطلاعات بیشتر

خیارشور معمولی ۱۵۰۰ گرمی

خیارشور معمولی بلورا حاوی آنتی اکسیدان، فیبر و بسیاری از ویتامین هاست. از جمله خواص این محصول، بهبود عملکرد کبد، طحال و دستگاه گوارش است. از دیگر خواص خیارشور معمولی بلورا می توان به افزایش سلامت دستگاه گوارش، کمک به کنترل دیابت، کاهش خطر ابتلا به سرطان طحال از طریق باکتری های پروبیوتیک، درمان یبوست و … اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر

خیارشور معمولی ۱۵۰۰ گرمی

خیارشور معمولی بلورا حاوی آنتی اکسیدان، فیبر و بسیاری از ویتامین هاست. از جمله خواص این محصول، بهبود عملکرد کبد، طحال و دستگاه گوارش است. از دیگر خواص خیارشور معمولی بلورا می توان به افزایش سلامت دستگاه گوارش، کمک به کنترل دیابت، کاهش خطر ابتلا به سرطان طحال از طریق باکتری های پروبیوتیک، درمان یبوست و … اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر