خیارشور ممتاز بلورا ۴۸۰ گرمی

خیارشور ممتاز بلورا از با کیفیت ترین انواع خیارهای سبز تازه که مسیری مستقیم از مزرعه تا کارخانه را طی کرده اند، تهیه شده است. حاصل دقت نظر کارشناسان خط تولید بر انتخاب خیارهای یکدست و افزودن نمک تصفیه شده، ترخون تازه، فلفل سبز و سیر کوهی، محصولی ویژه با طعمی به یادماندنی شده است.
ترکیبات ارگانیک خیارشور ممتاز بلورا برای تمامی رژیم های غذایی از جمله رژیم وگان مناسب است.

ترکیبات

خیار

ترخون

سیر

سرکه

نمک

فلفل

آب

جدول ارزش غذایی

سایر محصولات